Rotator-kucni-sajam-2013-01
Rotator-kucni-sajam-2013-02
Rotator-kucni-sajam-2013-03
Rotator-kucni-sajam-2013-04
Rotator-kucni-sajam-2013-05
Rotator-kucni-sajam-2013-06
Rotator-kucni-sajam-2013-07
Rotator-kucni-sajam-2013-08
Rotator-kucni-sajam-2013-09
Rotator-kucni-sajam-2013-10
Rotator-kucni-sajam-2013-11
 

Klimarent

 

Klimatizovanje šatora, radnih i magacinskih prostora

KlimaRentPoslovne koristi upotrebe sistema KlimaRent u radnim i magacinskim prostorima brzo su uočljive.

Iskustvo pokazuje, da su troškovi upotrebe uporedivi sa troškovima poreza na kapital fiksnog sistema, a naručioc je rasterećen velike početne investicije, brige i troškova za održavanje sistema.

Orjentaciona uporedba troškova za klimatizaciju prostora od 2.000 m2

 

Orjentaciona usporedba troškova za klimatizaciju prostora od 2.000 m2.

 

U gornjem primeru se vidi mogućnost uštede novca uz oslobađanje svih briga sa osloncem na KlimaRent,, gdje investitor može kapital od 100.000 EUR uložiti u tehnologiju da jača konkurennost i zaradu. Nakon 10 godina ne treba razmišljati o promeni sistema a u slučejevima čestih premeštanja ili promene tehnologije ne treba rušiti fiksne sisteme i graditi nove.

Sa KlimaRent sistemima se postiže zdravlje i zadovoljstvo radnika, smanjuje bolovanje i povećava kvalitet i kvantitet proizvodnje, za malo utrošenog novca. Jednostavno upoređivanje pojedinačnih troškova po radniku pokazuje, da je svež-filtriran i ohlađen vazduh u toku radnog vremena, u odnosu na ostale potrebe radnika, daleko najmanji i takoreći zanemariv trošak.

Uporedba mesečnih troškova radnika bez bruto plate u tipičnom proizvodnom pogonu uz pretpostavku prosečnog intenziteta hlađenja i gustoća ljudi 1 osoba na 20m2Upoređenje mesečnih troškova radnika bez bruto plate u tipičnom proizvodnom pogonu uz predpostavku prosečnog intenziteta hlađenja i gustoće ljudi 1 osoba/20m2.

Gledano na ukupnu platu radnika, troškovi korišćenja sistema KlimaRent ne čini više od 1% ukupnih troškova plata. S druge strane, iskustvo nas uči da može doći do rasta produktivnosti i do 20% koristeći sisteme KlimaRent-a.

Osim troškovne efikasnosti sistemi KlimaRent-a uklapaju se i u savremene trendove poslovanja:

Nepredvidljivost okoline
Nisu potrebne početne investicije, pa se na taj način oslobađamo poslovnog rizika.

Mobilnost kapitala
Sistemi KlimaRent su sposobni da Vas prate bilo kuda, sledeći Vaše poslovne aktivnosti.

Eksternalizacija poslova
Savremena poslovna doktrina preporučuje transfer mnogih fiksnih troškova na spoljne poslovne partnere.

Specijalizacija
Dozvolite Vašem preduzeću da instalira resurse u proizvode koje prodaje.