_ZA SPORTSKA I KULTURNA DOGAĐANJA

TRIBINE.

9

NAVIGACIJA

$
$

VELIK I SVESTRAN IZBOR

tribina za sporstka događanja i manifestacije.

_ZAŠTO ODRABRATI MONTAŽNU TRIBINU

Modularna struktura je sastavljena od stepenastih rešetki na međusobnom rastojanju od 1,575m’ koji se međusobno povezuju vertikalnim spregovima. Sigurnosne ograde se nalaze na svim potrebnim mestima kako bi garantovale sigurnost publike.

Proizvođač: Ceta, Italija

Montažna tribina M/0 ili MG/0 sa PVC sedištima

KONSTRUKCIJA:
Pocinkovani čelik, opterećenje 600 kg/m22
DIMENZIJE: Po narudžbini, sa deset redova i dva stepenišna prolaza širine 1,575m.
SEDIŠTA: Sedišta su od kvalitetne PVC mase u plavoj boji, na visini od 46cm,  atestirane na požar i prikladno zaobljene za najbolji mogući komfor.
OGRADA:Sigurnosne ograde se nalaze na svim potrebnim mestima kako bi garantovale sigurnost publike.

Montažna tribina M/1 sa PVC sedištima

KONSTRUKCIJA:
Pocinkovani čelik, opterećenje 600 kg/m22
DIMENZIJE: Po narudžbini, sa deset redova i dva stepenišna prolaza širine 1,575m.
SEDIŠTA: Sedišta su od kvalitetne PVC mase u plavoj boji, na visini od 46cm,  atestirane na požar i prikladno zaobljene za najbolji mogući komfor.
OGRADA:Sigurnosne ograde se nalaze na svim potrebnim mestima kako bi garantovale sigurnost publike.

Montažna tribina M ili MG s drvenim / metalnim klupama

KONSTRUKCIJA:
Pocinkovani čelik, opterećenje 600 kg/m22
DIMENZIJE: Po narudžbini, sa deset redova i dva stepenišna prolaza širine 1,575m.
SEDIŠTA: Sedišta su od kvalitetne PVC mase u plavoj boji, na visini od 46cm,  atestirane na požar i prikladno zaobljene za najbolji mogući komfor.
OGRADA:Sigurnosne ograde se nalaze na svim potrebnim mestima kako bi garantovale sigurnost publike.

_KONTAKTIRAJTE NAS

RADO ĆEMO VAM POSLATI PONUDU

Naš stručan i iskusan prodajni kolektiv stoji Vam na raspolaganju za svaki Vaš upit. Bilo da se radi o upitu za ponudu, konstruktivnom prijedlogu, reklamaciji, ili nas samo želite pozdraviti, javite nam se s poverenjem! 

KT Šatori d.o.o. – Šatori i montažne hale, cerade i tende, prodaja i najam